Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự

Posted by & filed under Hợp pháp hóa lãnh sự, Hợp pháp hóa lãnh sự tiếng Pháp, Ngôn ngữ.

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự “Hợp pháp hóa lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam. Bạn là doanh nghiệp nước ngoài, muốn nhập khẩu vào Việt Nam, bạn cần những giấy tờ, tài liệu được sử dụng hợp pháp tại Việt Nam… Chi tiết »