phiên dịch cabin hội thảo tiếng pháp

Dịch tiếng Pháp chuyên ngành Quản Trị Nhân Sự – Nhân Lực

Dịch tiếng Pháp chuyên ngành Quản Trị Nhân Sự – Nhân Lực Quý Khách đang cần một Công ty dịch thuật chuyên ngành Quản trị Nhân sự (Dịch thuật chuyên ngành Human Resources Management) chuyên nghiệp và giá thành tốt nhất tại Việt Nam đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, Sài […]

Dịch tiếng Pháp chuyên ngành Kinh Tế Xã Hội

Dịch tiếng Pháp chuyên ngành Kinh Tế Xã Hội Kinh tế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu đối sự phát triển của mỗi quốc gia. Trước 1986, Việt Nam là nền kinh tế tập trung bao cấp. Sau 1986, Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội […]