Dịch thuật tiếng Pháp tài liệu Y Khoa

Dịch thuật tiếng Pháp tài liệu Y Khoa

DỊCH THUẬT TÀI LIỆU Y HỌC, Y KHOA, Y TẾ TIẾNG PHÁP

Dịch tiếng Pháp Việt Đức lĩnh vực y khoa, y tế, y học hàng đầu tại Việt Nam, với đội ngũ dịch giả là bác sỹ, giảng viên các trường Y, Dược trên khắp cả nước

Dịch thuật tài liệu y tế, Y khoa, Y học nói chung bằng tiếng Pháp Việt đòi hỏi phải có sự am tường các thuật ngữ y khoa,y tế bằng tiếng Pháp, có chuyên môn sâu trong chuyên ngành có liên quan, cũng như nắm bắt đầy đủ các quy định của luật Đức trong ngành Y. Vì vậy, Dịch Thuật PHIÊN DỊCH TIẾNG PHÁP chỉ sử dụng dịch giả chuyên nghiệp là bác sĩ, dược sĩ với một nền tảng học vấn vững chắc ở Đức cùng với kinh nghiệm làm việc lâu năm trong từng chuyên ngành Y học cụ thể.

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG LẠI DỊCH VỤ PHIÊN DỊCH TIẾNG PHÁP LUÔN Ở MỨC CAO NHẤT

Các khách hàng đã tin tưởng hợp tác với Dịch Thuật PHIÊN DỊCH TIẾNG PHÁP để dịch thuật tài liệu y khoa, y tế, y học từ tiếng Pháp sang tiếng Việt bao gồm:

 • Các công ty công nghệ sinh học
 • Các công ty dược phẩm đa quốc gia
 • Các nhà sản xuất dược phẩm
 • Các công ty sản xuất thiết bị y tế
 • Các tổ chức nghiên cứu lâm sàng (CRO)

Với tỷ lệ khách hàng đã dịch lần thứ nhất và tiếp tục sử dụng dịch vụ dịch thuật tài liệu y khoa, y tế là rất cao, thậm chí đã trở thành đối tác thường niên củaPhiên dịch tiếng Pháp. Điều đó có nghĩa rằng Quý khách có thể đặt niềm tin vào độ chính xác và chất lượng của dịch vụ dịch thuật mà PHIÊN DỊCH TIẾNG PHÁP cung cấp.

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG PHIÊN DỊCH TIẾNG PHÁP HÀNG ĐẦU

Đối với chất lượng dịch thuật y khoa, Dịch Thuật PHIÊN DỊCH TIẾNG PHÁP luôn cam kết những yêu cầu khắt khe nhất với bản dịch tài liệu y khoa từ tiếng Pháp. Tất cả các biên dịch viên và biên tập viên tiếng Pháp mảng y dược đều phải có kiến thực chuyên môn sâu về y học, y khoa và kinh nghiệm làm việc thực tiễn trong lĩnh vực y tế có liên quan đến các vấn đề mà bản dịch yêu cầu. Chúng tôi có hệ thống kiểm soát chất lượng bản dịch tỉ mỉ và toàn diện nhất trong ngành, kéo dài trong suốt quá trình từ việc lựa chọn người quản lý dự án, lựa chọn biên dịch viên cho đến khâu hiệu đính cuối cùng của bản dịch.

DỊCH THUẬT CÁC TÀI LIỆU Y KHOA, Y TẾ, Y HỌC TIẾNG PHÁP CHUYÊN NGHIỆP

CHÚNG TÔI CÓ KINH NGHIỆM PHIÊN DỊCH TIẾNG PHÁP Ở RẤT NHIỀU DẠNG TÀI LIỆU Y DƯỢC BẰNG TIẾNG PHÁP, BAO GỒM:

 • Dịch Tiếng Pháp Các thử nghiệm lâm sàng
 • Dịch Tiếng Pháp Hồ sơ bệnh nhân
 • Dịch Tiếng Pháp Tờ thông tin bệnh nhân (PIL)
 • Dịch Tiếng Pháp Bài viết trên tạp chí y khoa
 • Dịch Tiếng Pháp Nghiên cứu dược phẩm, các báo cáo và tài liệu tập huấn trong ngành dược
 • Dịch Tiếng Pháp Bao bì & nhãn y tế
 • Dịch Tiếng Pháp Đặc tính sản phẩm (SPC)
 • Phiên dịch tiếng Pháp Bài viết tạp chí y khoa
 • Phiên dịch tiếng Pháp Hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc
 • Dịch Tiếng Pháp Bảng câu hỏi y tế
 • Phiên dịch tiếng Pháp Bảng dữ liệu y học
 • Dịch Bảng đồng ý tham gia nghiên cứu (Informed Consent Forms)
 • Phiên dịch tiếng Pháp nhãn thuốc & Bao bì thuốc
 • Phiên dịch tiếng Pháp hướng dẫn sử dụng thuốc
 • Phiên dịch tiếng Pháp Bao bì và nhãn trên thuốc và các sản phẩm y tế
 • Phiên dịch tiếng Pháp Báo cáo cảnh giác dược (Pharmacovigilance reports)
 • Phiên dịch tiếng Pháp Báo cáo CRF (case report forms)
 • Phiên dịch tiếng Pháp Báo cáo của chuyên gia/bác sĩ
 • Phiên dịch tiếng Pháp Báo cáo Toxicology
 • Dịch Tiếng Pháp Biểu mẫu báo cáo CRF (Case Report Forms)
 • Phiên dịch tiếng Pháp Các thử nghiệm lâm sàng
 • Dịch Tiếng Pháp CRA Vật liệu Đào tạo & Video
 • Phiên dịch tiếng Pháp Đặc tính sản phẩm (SPC)
 • Phiên dịch tiếng Pháp Báo cáo lâm sàng
 • Phiên dịch tiếng Pháp Hồ sơ y dược
 • Phiên dịch tiếng Pháp Hồ sơ bệnh án
 • Phiên dịch tiếng Pháp Hồ sơ Master Batch và Báo cáo sai lệch
 • Dịch Tiếng Pháp Hướng dẫn sử dụng thuốc
 • Phiên dịch tiếng Pháp Hướng dẫn sử dụng thiết bị y tế
 • Phiên dịch tiếng Pháp Hướng dẫn sử dụng cho các phần mềm y tế
 • Phiên dịch tiếng Pháp Hướng dẫn sử dụng dành cho bác sĩ
 • Dịch Tiếng Pháp Mô tả quy trình sản xuất thuốc
 • Dịch Tiếng Pháp Nghiên cứu dược lý
 • Dịch Tiếng Pháp Nghiên cứu dược phẩm, các báo cáo và tài liệu tập huấn trong ngành dược
 • Dịch Tiếng Pháp Nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng
 • Phiên dịch tiếng Pháp Nhãn thuốc, bao bì thuốc
 • Dịch Tiếng Pháp Quy trình lâm sàng (Clinical protocols)
 • Dịch Tiếng Pháp Tài liệu đăng ký thuốc
 • Dịch Tiếng Pháp Tài liệu kỹ thuật & Hướng dẫn sử dụng
 • Dịch Tiếng Pháp Tài liệu nghiên cứu y học
 • Dịch Tiếng Pháp Tài liệu SOP trong ngành y dược
 • Dịch Tiếng Pháp Tài liệu tai biến y khoa (adverse events)
 • Dịch Tiếng Pháp Tài liệu thông tin công cộng y khoa
 • Dịch Tiếng Pháp Tài liệu về sở hữu trí tuệ y tế
 • Phiên dịch tiếng Pháp Tạp chí y tế
 • Dịch Tiếng Pháp Tờ rơi thông tin bệnh nhân (Patient Information Leaflets)
 • Dịch Tiếng Pháp Tờ thông tin bệnh nhân
 • Phiên dịch tiếng Pháp Thiết bị y tế
 • Dịch Tiếng Pháp Thỏa thuận và hợp đồng nghiên cứu lâm sàng
 • Dịch Tiếng Pháp Thông tin bệnh nhân
 • Dịch Tiếng Pháp Thử nghiệm thuốc
 • Dịch Tiếng Pháp Văn bản pháp quy y dược
 • Dịch Tiếng Pháp Văn bản pháp quy ngành y
 • Dịch Tiếng Pháp Giao diện người dùng (UI) cho các thiết bị y tế
 • Dịch Tiếng Pháp Phần mềm y tế
 • Phiên dịch tiếng Pháp website bệnh viện / phòng khám / công ty trong ngành y dược

VĂN BẢN PHÁP QUY NGÀNH Y TIẾNG PHÁP

 • Tài liệu nội soi
 • Tài liệu nội tiết
 • Tài liệu tim mạch
 • Tài liệu răng hàm mặt
 • Tài liệu chẩn đoán
 • Hướng dẫn sử dụng thuốc

CAM KẾT BẢO BẢO MẬT THÔNG TIN PHIÊN DỊCH TIẾNG PHÁP HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM

Do tính chất bảo mật thông tin của nhiều tài liệu y tế, y khoa, y học mà Công ty Phiên dịch tiếng Pháp nhận chuyển ngữ, chúng tôi luôn đặc biệt coi trọng việc bảo mật đối với tài liệu dịch thuật. Chúng tôi sẵn sàng ký cam kết bảo mật thông tin trước khi nhận bất kỳ tài liệu nào từ Quý khách là cá nhân hay công ty, kể cả trước khi báo giá. Tương tự như vậy, tất cả các biên dịch viên cộng tác với chúng tôi đều phải ký cam kết bảo mật thông tin trước khi tiếp cận các tài liệu dịch thuật. Nếu tài liệu được phân loại vào dạng cực kỳ bảo mật, chúng tôi sẽ thực hiện phương án đảm bảo an toàn, an ninh ở mức tối đa đối với địa điểm làm việc, phương tiện làm việc và thực hiện các tiêu chuẩn dành riêng cho tài liệu tuyệt mật.

Liên lạc với các chuyên viên của chúng tôi để trao đổi với chúng tôi về tài liệu y dược cần chuyển ngữ của bạn. Quý khách chỉ cần đơn giản gửi email cho chúng tôi, hoặc gửi tài liệu cần dịch để được báo giá trực tuyến. Chúng tôi sẵn sàng dịch thử miễn phí nếu Quý Khách sử dụng dịch vụ lần đầu tiên.

MỘT SỐ ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI TRONG NGÀNH Y DƯỢC, Y HỌC:

 • Sở y tế tp.hồ chí minh, Sở Y tế Hà Nội, Sở Y tế Đà Nẵng
 • Bệnh viện đại học y dược tp.Hồ Chí Minh, Bệnh viện thống Nhất Tphcm, Bệnh viện Nhi Đồng
 • Công ty cổ phần dược hậu giang
 • Công ty cổ phần Traphaco
 • Bệnh viện Từ Dũ
 • Bệnh viện tai mũi họng trung ương
 • Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm
 • Công ty cp dược vật tư y tế Hải Dương Hdpharma
 • Bệnh viên đa khoa hà nội, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh Viện Đống Đa
 • Công ty cổ phần dược phẩm nam hà Namha Pharma
 • Công ty dược phẩm Takeda
 • Văn phòng đại diện Abbott tại tphcm

NHỮNG LÝ DO KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN DỊCH THUẬT Y KHOA TIẾNG PHÁP

 • Đội ngũ Biên Phiên dịch đều qua tuyển chọn và có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực dịch thuật.
 • Báo giá linh hoạt và ưu đãi cho khách hàng lâu năm và với số lượng lớn
 • Cam kết hoàn tiền 100% nếu sai sót dịch lớn hơn 9%
 • Bảo mật tuyệt đối với thông tin của khách hàng
 • Đảm bảo về thời gian và tiến độ dịch thuật, hiệu đính bằng các Bộ Quy trình kiểm soát chất lượng hàng đầu EN 15038: 2006, ISO 9001: 2008 được các tổ chức quốc tế công nhận như BVQI, APAVE..
 • Bảo hành sản phẩm vĩnh viễn, lưu trữ hồ sơ cho khách hàng trong vòng 10 năm
 • Hỗ trợ dịch thuật 24/24 đối với tất cả các dịch vụ Biên Phiên dịch
 • Tư vấn miễn phí các dịch vụ với đội ngũ tư vấn nhiệt tình và có nhiều kinh nghiệm trong công việc
Rate this post