Dịch tiếng Pháp tài liệu tài chính – ngân hàng

Nội Dung Chính

Dịch tiếng Pháp tài liệu tài chính – ngân hàng

Công ty dịch thuật và Phiên dịch tiếng Pháp cung cấp dịch vụ dịch tài liệu tài chính cho các đối tượng khách hàng là các công ty kiểm toán, ngân hàng, các tổ chức tài chính, dịch vụ đầu tư tài chính và bào hiểm, các công ty sản xuất kinh doanh và tập đoàn đa quốc gia.

Dịch tài chính đòi hỏi phải chính xác trong từng ngôn từ để đảm bảo độ chính xác cao cho bản dịch, Công ty dịch thuật và Phiên dịch tiếng Pháp hiểu rõ được điều đó nên các chuyên viên Dịch thuật tiếng Pháp của chúng tôi có sự nhất quán và thống nhất trong các thuật ngữ chuyên ngành đảm bảo được chất lượng cũng như độ chính xác cho bản dịch. Chúng tôi cung cấp dịch vụ với chất lượng cao và đảm bảo bản dịch sát với bản gốc mang đến cho khách hàng dịch vụ đáng tin cậy nhất

Các dạng tài liệu tài chính – kế toán – ngân hàng chúng tôi thường dịch sang tiếng Pháp

 • Dịch thuật tiếng Pháp báo cáo tài chính (Financial reports / financial statements)
 • Dịch thuật tiếng Pháp Báo cáo kiểm toán (Audit report)
 • Dịch thuật tiếng Pháp Bảng cân đối kế toán (Balance sheet)
 • Dịch thuật tiếng Pháp Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ (Cash flow statement)
 • Dịch thuật tiếng Pháp Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh (Profit and loss statement)
 • Dịch thuật tiếng Pháp Báo cáo Thay đổi Vốn chủ sở hữu (Report on changes in equity)
 • Dịch thuật tiếng Pháp Báo cáo chuyển giá (Transfer pricing documentation)
 • Dịch thuật tiếng Pháp Báo cáo phân tích đầu tư (Investment analysis)
 • Dịch thuật tiếng Pháp các Chuẩn mực kế toán (VAS, GAAP, IFRS), Luật và Quy định về kế toán – tài chính – ngân hàng
 • Dịch thuật tiếng Pháp tài liệu về Thuế và Kế toán
 • Dịch thuật tiếng Pháp Hóa đơn, chứng từ kế toán
 • Dịch thuật tiếng Pháp Giao diện phần mềm quản lý quỹ, phần mềm kế toán, thuế

Dịch thuật lĩnh vực kế toán tài chính như sau

Nhằm giúp cho việc chuyển ngữ các báo cáo tài chính kế toán một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng qua đó xóa bỏ khoảng cách ngôn ngữ giữa doanh nghiệp hai nước, chúng tôi cung cấp  dịch vụ dịch thuật tiếng Pháp chuyên ngành chuyên sâu nhận dịch thuật lĩnh vực kế toán như:

 • Dịch thuật tiếng Pháp báo cáo tài chính, báo cáo kinh tế, báo cáo kế toán nội bộ, báo cáo hợp nhất, báo cáo doanh thu…
 • Dịch thuật tiếng Pháp tài liệu kế toán, kiểm toán theo tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế.
 • Dịch thuật các tài liệu kế toán thu chi
 • Dịch thuật hóa đơn, chứng từ tiếng Pháp
 • Dịch thuật một số quy chế, luật định, các thông tư , chuẩn mực kế toán tiếng Pháp

10 lý do lựa chọn dịch thuật tài liệu kế toán tiếng Pháp của Dịch thuật và phiên dịch dịch thuật Công ty dịch thuật và Phiên dịch tiếng Pháp:

 • Công ty dịch thuật và Phiên dịch tiếng Pháp là số ít công ty có sẵn đội ngũ biên dịch in-house
 • Quy trình phiên dịch chuẩn đạt chứng nhận ISO 9001 – 2008
 • Gói phiên dịch riêng biệt của dịch thuật Công ty dịch thuật và Phiên dịch tiếng Pháp tại Thái và tại Việt Nam
 • 5 năm kinh nghiệm phiên dịch tiếng Pháp cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước
 • Số 1 trong lĩnh vực phiên dịch tiếng Pháp chuyên ngành kỹ thuật, tài chính ngân hàng và y tế
 • Bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng
 • Cung cấp nhiều gói dịch thuật phù hợp mục đích khách hàng
 • Năng lực xử lý 100.000 từ/ngày
 • Phương châm hoạt động: Vì khách hàng
 • Luôn luôn lắng nghe – luôn luôn thấu hiểu
Rate this post