Dịch vụ chứng thực bản dịch tiếng Pháp lấy ngay

Dịch vụ chứng thực bản dịch (chứng thực bản đã dịch tiếng Pháp)

Cùng với quá trình đổi mới, phát triển đất nước, hoạt động chứng thực ở nước ta đã và đang có những thay đổi. Các thể chế chứng thực đang được hình thành và ngày càng hoàn thiện, tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế  –  xã hội của đất nước.

phiendich.tiengnhat.quan1

Theo nghị định  79/CP, Phòng Tư pháp cấp quận, huyện có trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài. Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

Luật Công chứng đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2007, nhưng cho đến nay còn rất nhiều người vẫn chưa biết được làm thế nào để công chứng bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng việt và từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hợp lệ nên dẫn đến trường hợp người dân yêu cầu cơ quan nhà nước thực hiện không đúng thẩm quyền, mất thời gian đi lại, chờ đợi.

Nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian và đáp ứng nhu cầu đa dạng của quý khách, Chúng tôi xin gửi tới quý khách 02 gói dịch vụ sau:

1. Dịch công chứng
2. Công chứng bản dịch

Xin lưu ý:

Sử dụng gói dịch vụ  thứ 1 “Dịch thuật công chứng” tiếng Pháp, quý khách chỉ cần có tài liệu là bản gốc. Sau khi  nhận được tài liệu là bản gốc từ tay khách hàng, Chúng tôi sẽ tiến hành dịch sau đó in, photo và mang tài liệu hoàn chỉnh lên phòng tư pháp chứng thực chữ ký của người dịch và đóng dấu.
Đối với dịch vụ này khách hàng sẽ tiết kiệm được 90% thời gian và phải thanh toán 02 loại phí đó là phí dịch thuật và phí đóng dấu bản dịch vào ngân sách nhà nước.
Sử dụng gói dịch vụ thứ 2 “Công chứng bản dịch” tiếng Pháp , quý khách phải có tài liệu là bản gốc kèm theo bản dịch mà quý khách đã dịch. Sau khi nhận được cả 02 loại trên Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra độ chính xác của bản dịch sau đó in, photo và mang tài liệu hoàn chỉnh lên phòng tư pháp chứng thực chữ ký của người kiểm tra và đóng dấu.
Đối với dịch vụ này quý khách sẽ không mất tiền dịch mà chỉ mất tiền kiểm tra độ chính xác và tiền đóng dấu mà nhà nước thu, thông thường quý khách sẽ tiết kiệm được phí dịch thuât và 90% thời gian .
Để biết thêm chi tiết về dịch vụ và nhận được báo giá miễn phí, mời quý khách  liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

5/5 - (1 vote)